Barne-, ungdom- og videregående skoler i nærheten

En skole er en bygning med fire vegger, tak og gulv, og med framtiden inni seg Oredalstunet ligger sentralt i Fredrikstad med kort vei til skoler på alle de ulike trinnene, helt opp til videregående skole. Dersom du har barn i skolealder vil dere få det som plommen i egget både kvalitets- og reisemessig.  De …

Barne-, ungdom- og videregående skoler i nærheten Read More »