fbpx

Status fra prosjektleder Martin Oustorp

Martin Oustorp er prosjektleder for Oredalstunet hvor 7 moderne eneboliger skal bygges. Arbeidet er godt i gang og i denne artikkelen forteller Martin nærmere om hvor vi er i dag og forventet fremdriftsplan. 

Nå er prosessen med å bearbeide tomten og klargjøre for riving av eksisterende bygningsmasse i gang. Gresset er slått og trær og annen vegetasjon skal fjernes i løpet av de nærmeste ukene. Dette arbeidet gjøres med presisjon da det også er flere flotte, verneverdige eiketrær på området som vil bli stående. 

Parallelt med dette vil en rive-entreprenør bli engasjert, som vil fjerne bygningsmassen som står på tomten i dag. Dette er gamle og forfalne bygninger som krever forsvarlig behandling i forbindelse med rivingsprosessen. 

Vi håper og tror at vi kan starte salget allerede i oktober/november inneværende år. Byggestart vil avklares fortløpende i forhold til salgstakten. 

Prosjektleder Martin Oustorp gir siste status for det nye boligprosjektet i Oredalen, Oredalstunet
Prosjektleder Martin Oustorp gir siste status for det nye boligprosjektet i Oredalen, Oredalstunet

Oppdaterte skisser fra arkitekten

Line Solgaard Arkitekter AS jobber fortsatt med utviklingen av boligene, og selv om ikke alt er spikret, ønsker vi å presentere tegningene som foreligger per nå. Dette er kun skisser og endringer vil forekomme, men vi håper disse perspektivene kan gi våre interessenter et bedre bilde av hvilke tanker vi har for prosjektet og utviklingen videre. 

Vi oppdaterer fortløpende når vi har kommet enda lenger i prosessen og flere detaljer blir bestemt, slik som materialvalg osv. 

Dette er kun foreløpige illustrasjoner, avvik vil kunne forekomme.
Rull til toppen